MYSQL

Postgre SQL

SQL Lite

Apache HBase

Mongo DB